top of page

Velkommen til 

Blindheim

bedehus

Vi er en forsamling som holder til i flotte lokaler på Blindheim i Ålesund, og er en del av den evangelisk-lutherske organisasjonen Indremisjonsforbundet. Hvis du/dere ønsker å leie deler av bedehuset eller har en henvendelse til bedehusstyret, vennligst ta kontakt på blindheim.bedehus@gmail.com 

Påminnelser

Neste arrangement

Årsmøte
Årsmøte
0 DAGER IGJEN TIL ARRANGEMENTET
Velkommen til årsmøte for Blindheim og Hatlehol indremisjon. Det blir valg av nytt styre, gjennomgang av økonomi med mer

Tilbakeblikk

About

Kommende

arrangementer

Vi har møter hver søndag, og flere dager i uken er det ulike aktiviteter som du kan lese mer om her.

siste møteopptak

SMS tjeneste

Vi har en SMS tjeneste der vi sender ut melding med påminning av møter og annet som skjer hos oss. 

Send en tekstmelding til nr: 48109701 med teksten "sms tjeneste" for å bli lagt til i listen for utsending av informasjon. 

“Den som forbarmer seg over den fattige, låner til Herren, og Herren skal gjengjelde ham hans velgjerning. ” 

Ordspråkene 19:17

bottom of page