Aktiviteter

Vi har flere aktiviteter til de ulike aldersgruppene på Bedehuset. Gjennom uken får barn, ungdom og voksne være med på ulike aktiviteter, der de får bli bedre kjent med både hverandre og Jesus.

Under informasjonen om flere av aktivitetene er det oppgitt kontaktperson som kan bidra med ytterligere informasjon om aktiviteten hvis det er behov for det. Hvis du ønsker å vite mer om en aktivitet som det ikke er oppgitt kontaktinformasjon for, kan du sende en mail til blindheim.bedehus@gmail.com, så sørger vi for at henvendelsen din når riktig person. 

Barnekoret Spiren

Mandager (partallsuker) kl 18:00 - 19:00 er det korøving for barn fra 5 år og oppover. Her lærer vi nye sanger som handler om Jesus. Vi synger og danser, og har det så gøy. Hjertelig velkommen!

JuniorVing

Annenhver torsdag (oddetalsuker) fra 18:00 - 19:30 er det JuniorVing i kjelleren på bedehuset. Vi møtes for å spille, leke, lage ting, hobby, aktiviteter og høre om Jesus. JuniorVing er for deg i 2.-4. klasse. Velkommen!

Dansegruppa A2J

Addicted 2 Jesus - avhengig av Jesus. Vi er en dansegruppe fra 5.klasse og oppover som danser annenhver onsdag. 

ToppTorsdag

ToppTorsdag er for deg som går i 5.klasse eller høyere. Vi har aktiviteter ilag, spiller spill, kiosk, og hører om Jesus. Annenhver torsdag (oddetallsuker) kl. 19:00 - 20:30

Y-ungdom

Ungdomsklubben Y-ungdom er dessverre ikke aktiv for øyeblikket, men vi håper på å kunne starte opp igjen dette tilbudet i løpet av 2021. 

Annenhver Onsdag kl. 20:00 samles en gjeng menn på Humla for sosialt samvær og diskusjoner rundt en Bibeltekst. 

Lavvo/bula-gjengen

Kor for voksne på bedehuset. Har øving annenhver tirsdag (partallsuker) kl. 19:30 - 21:00.

Musikk-koret
Bønnemøte

Velkommen til bønnemøte på bedehuset hver mandag kl. 07:00 og torsdag kl. 19:30.

Kontaktperson: Janeth Blindheim

janeth.blindheim@gmail.com

Formiddagskafé

Grunnet coronapandemien er det for tiden ikke formiddagskafé på bedehuset. Normalt blir dette arrangert første tirsdag hver måned kl. 11, og vi håper på å kunne begynne med kafé igjen når en coronavaksine begynner å bli tilgjengelig. 

Awana

Ved Blindheim bedehus kaller vi barneopplegget/søndagsskolen under Storsøndagene for AWANA, siden vi bruker undervisningsopplegget fra AWANA Norge som du kan lese mer om her: https://www.awana.no/om/ 

Vi har Awanasamlinger i kjelleren annenhver søndag kl 11.00 (når det er Storsøndag). Vanligvis møtes vi oppe og starter der med resten av forsamlinga (forbehold om endringer i forbindelse med Covid-19)

Vi er delt inn i aldersgrupper:

CUBBIES – forskolebarn - 1. klasse

SPARKS –  2. – 4. klasse

T&T – 5. – 7. klasse

For ungdommer fra 13 år (ungdomsskole) og oppover er det JOURNEY kl 13.00 – 14.00 samme søndager.

Her får vi undervisning frå Bibelen, vi har grupper der vi bruker bøkene og snakker sammen, og vi leker og har kjekke aktiviteter.

Vi ønsker alle barn og ungdommer velkommen!

Kontaktperson: Hilde Sofie Blindheim Østrem   

tlf 46960212, Mail: Hilde.sofie.91@live.no

 
Blindheim 
bedehus

Blindheim og Hatlehol Indremisjon
Gamle Blindheimsveg 1
6012 Ålesund

Org. nr: 991 751 238

  • White Facebook Icon
BB logo.png