top of page

Gudstjeneste

Etter vedtak på årsmøtet, vil alle møter fremover på søndags formiddager omtales som Gudstjeneste, og vi går bort i fra å benytte begrepene Storsøndag og Søndagsmøte. Søndagsskolen Awana holdes normalt i bedehuskjelleren under Gudstjenestene hver partallsuke, og nattverd blir gjennomført ca. hver 4. uke.13 visninger
bottom of page