top of page

Lokaler til utleie på Blindheim bedehus

Bedehuset er normalt i bruk til Gudstjenester hver søndag formiddag, og ellers ulike aktiviteter som du kan finne tidspunkt og mer informasjon om her. Utover dette åpner vi for utleie av både hovedsal og kjeller til f.eks. selskap, møter og korøvinger, gitt at det ikke er aktivitet som strider mot kristen tro. Forespørsel om leie kan sendes inn til blindheim.bedehus@gmail.com, og skal inneholde ønsket dato(er), type aktivitet, evt. behov for forberedelser og hvilke deler av bedehuset som ønskes leid (se prisliste under "priser"). 

Under ligger flere bilder av lokalene. 

_21A9224.jpg
_21A9228_1.jpg

Over og til høyre: 

Kjellerlokalene med sittegrupper til inntil ca. 70 personer, samt ca. 20 stk. i sofagruppene. 

Serveringsdisk ved kjøkkenet. 

Piano og mikrofon med høytalere

_21A9230.jpg

Under (2 bilder): 

Kjellersal rigget for møte. 

Plass til inntil 50 deltakere med bord, og 80-100 med bare stoler. 

_21A9255.jpg
_21A9254.jpg
bottom of page