Utleie-oversikt av huset

Vennligst oppgi dato du ønsker å leie, om du vil gjøre klart dagen før, om det er kjeller/hovedetasje (eller begge), og eventuelt kjøkken.

Blindheim 
bedehus

Blindheim og Hatlehol Indremisjon
Gamle Blindheimsveg 1
6012 Ålesund

Org. nr: 991 751 238

  • White Facebook Icon
BB logo.png