top of page

Om oss

Kort historie:

 • Vi tilhører Sunnmøre Indremisjon som ble startet opp i 1882. Vi bygger  arbeidet vårt på Bibelen Guds Ord, og den evangelisk lutherske vedkjenning.

 • Indremisjonsforeininga, stiftet i 1917, eier huset.

 • Dagens Bedehus ble innviet 1. Oktober 1978. 

 

Vår Tro:

 • Bibelen er vår retninglinje – inspirert av Gud - til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd (2. Tim 3,16)

 • Gud elsker alle så høyt at sendte sin sønn Jesus, i vårt sted til Korset, for at vi skulle få evig liv gjennom hans kjærlighet (Rom 5,8; Joh 3,16)

 • Vi har alle syndet, men er frelst gjennom Guds nåde, og  frikjøpt gjennom troen på Jesus Kristus (Rom 3, 23-24)

 • Dåp til Herren Jesu navn (Apg. 19, 5)

 • Gjør alle folkeslag til Jesu disipler gjennom dåpen, til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn., og lærer dem å kjenne Guds bud. (Matt. 28, 19)

 

Vår Visjon:

 • Prise Herren gjennom lovsang (Salme 135:1)

 • Oppmuntre hverandre og bygge opp hverandre... Jesus døde i sin kjærlighet for oss. La oss derfor vise kjærlighet til hverandre, hjelpe dem som trenger hjelp, sette mot i de motløse og være gode mot hverandre  (1. Tess 5:11-15)

 • Utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp kan bygges opp. For Gud har gitt oss forskjellige gaver og oppgaver. La oss bruke dem slik at kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. (Ef.4:12-16)

bottom of page