top of page

Oppdatering fra ImF

Det har gått litt over en uke siden vi sendte ut den første e-posten med råd og anbefalinger for håndtering av korona-situasjonen. Mye har skjedd siden den gang, og som vi sa forrige uke ber vi alle om å følge med på hva myndighetene til enhver tid sier og være med på en felles dugnadsinnsats for å hindre smitte. Som en konsekvens av smittefare og restriksjoner, er det blitt avlyst mange møter, gudstjenester, arrangement m.m. på kortere og lengre sikt. Dette er utfordrende for både organisasjonen og de mange enkeltpersonene som utgjør ImF, samtidig som mange benytter seg av muligheter som finnes i vår tid. Det mange digitale ressurser, og mange har også tatt i bruk telefonen for å ringe til de en tenker trenger å ha kontakt med noen.Vi som jobber på hovedkontoret prøver å gjøre vårt for å håndtere saken på en best mulig måte ut fra forutsetningene, og i det følgende kommer informasjon om vår håndtering og hvilke ressurser vi har tilgjengelig.


Beredskapsteam og møtepunkter:

Vi har satt ned et beredskapsteam som har daglige video-møter der en oppdaterer seg på situasjonen, drøfter problemstillinger og ber sammen. I tillegg har vi to felles video-møtepunkt med kretsene hver uke med lignende hensikt. Siden lunch-fellesskapet ikke lenger fungerer som før, har vi også hatt video-lunch for ansatte i ImF og ImF-UNG. Det var en artig opplevelse. Personalleder Camilla Kårbø følger mange tett opp om dagen, og er tilgjengelig for spørsmål om personal-håndtering m.m. Kontakt henne gjerne på c.karbo@imf.no.


Ressurser:

Det finnes mange gode ressurser tilgjengelig, og mye er blitt produsert de siste dagene. ImF sentralt har vurdert det slik at vi ønsker å samle allerede eksisterende ressurser både fra ImF og andre sammenhenger, fremfor å lage mye nytt, og spre dem videre. Vi har opprettet et google-dokument som kan deles med alle, og her kan en både legge inn gode ressurser andre kan få glede av, og finne gode ressurser som en kan få glede av. Vi har også opprettet en facebook-gruppe for tips og ressurser.Jeg nevner noen tiltak og ressurser her som vi vil fremheve:

Chris Duwe sender live på Facebook hver dag kl. 1200 og søndager kl. 11.00. ImF-UNG har bestemt seg for å støtte dette prosjektet økonomisk, be for Chris og promotere programmene til andre.

Et flott tiltak for familier innimellom hjemmeskolen.ImF-UNG har laget mange preik-andakter som ligger på preik.tv, og har mange opptak av taler og seminarer på podcasten sin.

Bibelen er fremdeles Guds ord og både levende og virkekraftig. Gud taler også i dag, og kan tale til deg i den tiden vi lever i.


Fellesskap:

Det finnes mange ulike måter å ha fellesskap på selv om vi ikke kan være i samme rom, og mange ulike digitale plattformer brukes i disse dager for å ha bibelgrupper, ledermøter, lek, bønnemøter osv. Noen holder til og med på å planlegge digital påskeleir.En kan bruke «vanlig» apper på telefon og nettbrett som Messenger og Facetime til å ha fellesskap, eller bruke Zoom eller tilsvarende program. Her er mulighetene mange. Ta gjerne kontakt med Andreas Evensen på andreas@imf-ung.no eller 93412694 dersom du lurer på hvordan du skal bruke et eller flere av disse verktøyene.


Hva skjer videre:

Ingen av oss har helt oversikt over det som skjer videre. I denne situasjonen trenger vi hjelp fra Gud. Vi trenger våre medmennesker samtidig som de trenger oss på forskjellige måter. Vi i ImF er takknemlig over at vi står sammen i den tiden vi er inne i. ImF sentralt ønsker til enhver tid å arbeide for å være oppdatert på den informasjonen som fins tilgjengelig og på den måten kunne være en ressurs for dere. Ta gjerne kontakt med oss ved behov og ønske.  Ta også kontakt med den kretsen dere tilhører.«For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det.» Dette sier Jesus rett før han lærer disiplene den bønnen som vi kjenner som «Vår Far». Gud er Far til den som tror på Jesus, og Han forsørger sine. Vi kan påkalle ham midt en i en krevende tid i både Norge og hele verden, med visshet om han har det vi trenger.For meg har det vært viktig å be Gud om å få ha tillit til akkurat dette i en uoversiktlig situasjon, og jeg ber om det samme for deg. Vi ser det ikke nødvendigvis alltid, men kan få lov til å tro det. “Hvis du har generelle henvendelser relatert til korona-situasjonen har vi opprettet adressen beredskapsteam@imf.no som gjerne kan benyttes fremfor den vanlige felles-adressen vår.


19 visninger
bottom of page