Flere hender

Vi trenger flere hender til å ta seg av praktiske ting på bedehuset vårt. Du er hjertelig velkommen til bedehusforening onsdag 11. mars. Mat og prat. Ta gjerne strikketøyet med!6 visninger
Blindheim 
bedehus

Blindheim og Hatlehol Indremisjon
Gamle Blindheimsveg 1
6012 Ålesund

Org. nr: 991 751 238

  • White Facebook Icon
BB logo.png