SAMLIVSREVOLUSJONEN

Oppdatert: 17. sep. 2019

Temahelg med Øivind Benestad fra stiftelsen MorFarBarn.

Spjelkavik bedehus: temakveld for ledere/lærere fredag 27/9 kl 19:30 og formiddagstreff lørdag 28/9 kl 12:00.

Blindheim bedehus: seminar lørdag 28/9 kl 15:00-19:00 og storsøndag 29/9 kl 11:00.

Det er gratis entre. Kollekt til MorFarBarn.



12 visninger
Blindheim 
bedehus

Blindheim og Hatlehol Indremisjon
Gamle Blindheimsveg 1
6012 Ålesund

Org. nr: 991 751 238

  • White Facebook Icon
BB logo.png