Søndagsmøte med nattverd 24/5

Hjertelig velkommen til søndagsmøte i Blindheim bedehus 24. mai kl 11:00. Tale ved Arvid Ødegård. Nattverd.

Vi følger alle forskrifter fra myndighetene og nevner her de viktigste:

Inntil 50 personer kan møtes.

Spritdispenser ved inngangen.

Holde minst 1 meter distanse.

Personer med forkjølelsesymptomer må holde seg hjemme.

Helst unngå å bruke toalett.
4 visninger
Blindheim 
bedehus

Blindheim og Hatlehol Indremisjon
Gamle Blindheimsveg 1
6012 Ålesund

Org. nr: 991 751 238

  • White Facebook Icon
BB logo.png