Søndagsmøte 8/9

Velkommen til søndagsmøte 8. september kl 19:30. Tale ved Randi F. Lauvås.


0 visninger
Blindheim 
bedehus

Blindheim og Hatlehol Indremisjon
Gamle Blindheimsveg 1
6012 Ålesund

Org. nr: 991 751 238

  • White Facebook Icon
BB logo.png