Søndagsmøte 3/2

Velkommen til Søndagsmøte 3. februar kl 11:00. Tale ved Oddbjørn Brunstad.


0 visninger
Blindheim 
bedehus

Blindheim og Hatlehol Indremisjon
Gamle Blindheimsveg 1
6012 Ålesund

Org. nr: 991 751 238

  • White Facebook Icon
BB logo.png