Søndagsmøte 28/4

Velkommen til søndagsmøte 28. april kl 11:00. Tale ved Arvid Ødegård.


6 visninger
Blindheim 
bedehus

Blindheim og Hatlehol Indremisjon
Gamle Blindheimsveg 1
6012 Ålesund

Org. nr: 991 751 238

  • White Facebook Icon
BB logo.png