Søndagsmøte 26/5

Velkommen til søndagsmøte 26. mai kl 11:00. Tale ved Ole Johnny Steffensen.


9 visninger
Blindheim 
bedehus

Blindheim og Hatlehol Indremisjon
Gamle Blindheimsveg 1
6012 Ålesund

Org. nr: 991 751 238

  • White Facebook Icon
BB logo.png