Søndagsmøte 13/9


Vi ønsker deg velkommen til søndagsmøte 13. september kl 11:00 i Blindheim Bedehus. Tale ved Jarle Berland. Vi følger alle forskrifter fra myndighetene.

Vel møtt !

2 visninger
Blindheim 
bedehus

Blindheim og Hatlehol Indremisjon
Gamle Blindheimsveg 1
6012 Ålesund

Org. nr: 991 751 238

  • White Facebook Icon
BB logo.png