Søndagsmøte 1/3

Velkommen til søndagsmøte 1. mars kl 11:00. Tale ved Ole Steffensen.


4 visninger
Blindheim 
bedehus

Blindheim og Hatlehol Indremisjon
Gamle Blindheimsveg 1
6012 Ålesund

Org. nr: 991 751 238

  • White Facebook Icon
BB logo.png