top of page

Påskemøter

Velkommen til påskemøter. Taler Arild Ove Halås.

Skjærtorsdag kl. 1900 - tema «Se der Guds lam». Sang av Familien Brautaseth.

Langfredag kl. 1900 - tema «Gjeldsbrevet er betalt». Sang av Tor Rødseth.

Første påskedag kl. 1100 - tema «Jesus vant – og jeg har vunnet». Lokale sangkrefter blir med.

Andre påskedag kl. 1200 blir det STORSAMLING i Borg-hallen. Generalsekretær Erik Furnes taler. Sang av Maria Engås Halsne og Marit&Irene. Salg av middag etter møtet.

18 visninger
bottom of page