Avlyste møter hele januar

Oppdatert: jan. 21

Basert på råd fra regjeringen og Indremisjonsforbundet, velger vi å ikke arrangere søndagsmøter på bedehuset i januar for å bidra til å redusere spredningen av coronaviruset. Gitt at det ikke blir en vesentlig endring av smittesituasjonen på Sunnmøre, så legger vi opp til at årets første søndagsmøte blir 7. februar med en begrensning på 50 møtedeltakere.21 visninger
Blindheim 
bedehus

Blindheim og Hatlehol Indremisjon
Gamle Blindheimsveg 1
6012 Ålesund

Org. nr: 991 751 238

  • White Facebook Icon
BB logo.png