Avlyste møter i november

På grunn av den rådende covid-19 situasjonen har styret i Blindheim og Hatlehol indremisjon beslutta å avlyse søndagssamlingene i november.

Mandagsmorgenbønn går som normalt, hver mandag morgen mellom 7:00 og 8:30 (fleksi)


23 visninger
Blindheim 
bedehus

Blindheim og Hatlehol Indremisjon
Gamle Blindheimsveg 1
6012 Ålesund

Org. nr: 991 751 238

  • White Facebook Icon
BB logo.png