top of page

Årsmøte 2. mars

Velkommen til årsmøte for Blindheim og Hatlehol indremisjon torsdag 2. mars kl. 18:00. Det blir gjennomgang av årsmeldinger og økonomi, valg av nytt styre og diskusjon rundt ulike tema knyttet til driften av bedehuset.


6 visninger
bottom of page