Årsmøte 11. mars

Det blir årsmøte for Blindheim og Hatlehol Indremisjon torsdag 11. mars kl. 19:00 med gjennomgang av økonomi, årsmeldinger for de ulike aktivitetene, valg av nytt styre og mulighet for forlengelse/opprettelse av medlemsskap.


5 visninger
Blindheim 
bedehus

Blindheim og Hatlehol Indremisjon
Gamle Blindheimsveg 1
6012 Ålesund

Org. nr: 991 751 238

  • White Facebook Icon
BB logo.png